Perlindungan Pembantu Rumah Asing

Submitted by admin on Fri, 07/26/2019 - 01:36

Produk: Etiqa Takaful

Nama Produk: Takaful Domestic Servant 

Tujuan produk: Memberikan perlindungan kepada pembantu rumah terhadap kecedaraan, hilang upaya dan kematian akibat kemalangan

Produk ini hendaklah diperbaharui setiap tahun

Premium: RM 63.00 untuk setahun

Tempuh perlindungan: Setiap tahun dan boleh diperbaharui setiap tahun

No Feadah Jumlah Perlindungan
Seksen 1

Kemalangan:

1) Kematian kemalangan
2) Hilang upaya kekal
3) Perubatan Hospital(excess RM200)

 

RM20,000
RM20,000
Terhad sehingga RM2,000

Seksen 2 Kos penghantaran pulang jenazah Terhad sehingga RM5,000
Seksen 3 Perbelanjaan kos hospital Terhad sehingga RM2,500

Perkara yang tidak dilindungi oleh polisi:-

 1. Apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang
 2. Masalah dari pengaruh alkohol atau dadah
 3. Komplikasi akibat dari kehamilan, melahirkan anak, keguguran (kecuali keguguran akibat kemalangan)
 4. Terlibat di dalam kemalangan dari aktiviti sukan lasak / hobi
 5. Melibatkan diri dalam penerbangan atau aktiviti udara lain selain dari penumpang yang berlesen penuh yang membawa pesawat sebagai penumpang
 6. Serangan seksual oleh Peserta atau mana-mana ahli isi rumahnya
 7. Apa-apa tindakan pampasan yang dibawa di Mahkamah Undang-undang mana-mana wilayah di luar Malaysia;
 8. Apa-apa tindakan peperangan, mogok, rusuhan atau kekecohan awam, pencemaran radiasi atau nuklear dan keganasan

Bagaimana untuk mengambil polisi:-

Cuma berikan maklumat berikut:-

 1. Salinan Kad Pengenalan Majikan
 2. Alamat Majikan
 3. No Tel Majikan
 4. Salinan Passport Pembantu Rumah

    WhatsApp saya untuk pertanyaan