Skip to main content

Tripcare 360 Takaful 

Travel Insurance

Travel Insurance

Melancong Dengan Aman
Jangan biarkan kos perubatan membebankan anda
TripCare 360 dengan Etiqa Takaful ada penyelesainya

 • Perlindungan yang menyeluruh
 • Dalam dan luar negara
 • Antara kos yang terendah di pasaran
 • Perlindungan tinggi
 • Cover aktiviti lasak
 • Cover Warga Emas (sehingga umur 80 tahun)
 • Polisi Patuh Syariah

Berbanding dengan kos, jumlah perlindungannya adalah sangat berbaloi..

Masuk hospital guna Guarantee Letter / GL (bukan Reimbursement !) 


Apa yang dilundungi?

 1. Kematian & hilang upaya kekal
 2. Kos perubatan akibat kemalangan & penyakit
 3. Kesulitan perjalanan (pembatalan perjalanan, pemendekan perjalanan, kelewatan perjalanan, kelewatan bagasi, akibat rampasan, terlepas sambungan perjalanan)
 4. Kerosakan/kehilangan bagasi, barang peribadi, wang peribadi, dokumen perjalanan
 5. Liabiliti peribadi
 6. Aktiviti sukan lasak

Berapa kos?

Kos bergantung kepada perkara di bawah:-

Jenis Pelan:  Ada 3 jenis pakej iaitu Perak, Emas, Platinum

Jenis Pakej: Ada 4 jenis pakej iaitu: Pakej Individu, Pakej Individu & Pasangan, Pakej Keluarga dan Pakej Warga Emas

Kawasan/lokasi lawatan:

AREA 1: Domestik / dalam negara

AREA 2: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sikkim, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste and Vietnam.

AREA 3: Seluruh dunia tidak termasuk Nepal, USA and Canada

AREA 4: Seluruh dunia termasuk Nepal, USA and Canada


POLISI DALAM NEGARA

 Kematian & hilang upaya kekal - Dalam Negara

Item Dalam Negara
Dewasa 50,000
Kanak2 10,000
Warga Emas 50,000
Keluarga 150,000

Kos Perubatan - Dalam Negara

Item

Kemalangan Sahaja

Kos Perubatan 50,000
Rawatan Susulan  5,000
Rawatan Alternatif Tak Cover
Penjagaan Ehsan Tak Cover
Penjagaan anak & penghantaran pulang anak Tak Cover
Elaun kemasukan hospital (sehari) 150

Kesulitan Perjalanan - Dalam Negara

Item Dalam Negara
Pembatalan Perjalanan Tak Cover
Pemendekan Perjalanan Tak Cover
Kelewatan Perjalanan (sekurang-kuranya 2 Jam) 100
Kelewatan bagasi (Sekurang-kuranya 6 jam) 500
Terlepas sambungan Perjalanan (Sekurang-kurangnya 6 jam) Tak Cover
Rampasan (RM250 utk setiap 24 jam penuh) Tak Cover

 Kerosakan bagasi, barangan peribadi, wang peribadi & dokumen perjalanan - Dalam Negara

Item Dalam Negara
Bagasi dan atau barangan peribadi 1,000
Wang peribadi Tak Cover
Dokumen Perjalanan Tak Cover
BHome care 500

Khidmat Kecemasan - Dalam Negara

Item

Kemalangan Sahaja

Perubatan & Penghantaran pulang 500,000
Penghantaran, Kebumian 500,000

Liabiliti Peribadi - Dalam Negara

Item Dalam Negara
Peribadi 200,000

Jumlah kos (RM) - Dalam Negara (Area 1: Malaysia)

Bil hari 1-5 6-10 11-18 19-30
Individu (18-70th) 24.70 32.20 41.70 46.75
Warga emas (71-80th) 57.75 82.15 113.05 129.45
Individu+Pasangan (18-70th) 38.10 52.40 70.55 80.20
Keluarga (18-70th) 45.25 63.20 86.00 98.10

POLISI ANTARABANGSA

Kematian & hilang upaya kekal - Antarabangsa

Item/Pakej Perak Emas Platinum
Dewasa 100,000 300,000 500,000
Kanak2 40,000 100,000 100,000
Warga Emas 100,000 300,000 500,000
Keluarga 300,000 900,000 1,500,000

Kos Perubatan - Antarabangsa

Item/Pakej Perak Emas Platinum
  Kemalangan & Penyakit
Kos Perubatan 100,000 300,000 500,000
Rawatan Susulan  5,000 10,000 30,000
Rawatan Alternatif Tak Cover Tak Cover 1,000
Penjagaan Ehsan 5,000 5,000 5,000
Penjagaan anak & penghantaran pulang anak 5,000 5,000 5,000
Elaun kemasukan hospital (sehari) 150 250 350

Kesulitan Perjalanan - Antarabangsa

Item/Pakej Perak Emas Platinum
Pembatalan Perjalanan Tak Cover 20,000 50,000
Pemendekan Perjalanan Tak Cover 20,000 50,000
Kelewatan Perjalanan (sekurang-kuranya 2 Jam) 100 100 100
Kelewatan bagasi (Sekurang-kuranya 6 jam) 500 1,000 2,000
Terlepas sambungan Perjalanan (Sekurang-kurangnya 6 jam) 400 500 600
Rampasan (RM250 utk setiap 24 jam penuh) Tak Cover Sehingga 500 Sehingga  1000

 Kerosakan bagasi, barangan peribadi, wang peribadi & dokumen perjalanan - Antarabangsa

Item/Pakej Perak Emas Platinum
Bagasi dan atau barangan peribadi 1,000 3,000 5,000
Wang peribadi Tak Cover 500 1,000
Dokumen Perjalanan Tak Cover 1,000 1,500
BHome care 1,000 1,000 1,000

Liabiliti Peribadi - Antarabangsa

Item/Pakej Perak Emas Platinum
Peribadi 200,000 1,000,000 2,000,000

Khidmat Kecemasan - Antarabangsa

  Perak Emas Platinum
Item Kemalangan & Penyakit
Perubatan & Penghantaran pulang 500,000 1,000,000 1,500,000
Penghantaran, Kebumian 500,000 1,000,000 1,500,000

Aktiviti Sukan Merbahaya - Antarabangsa (Dalam negara tak cover)

Item/Pakej Perak Emas Platinum
Kematian/Hilang Upaya/Kos Perubatan Pilihan Pilihan Pilihan

Jumlah kos (RM) - Pakej Antarabangsa

Individu - Pakej Perak

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 31.40 38.55 48.55
6-10 41.65 52.20 67.00
11-18 60.00 76.65 100.00
19-30 68.45 87.95 115.50
Tahunan 173.05 108.40 246.45
Aktiviti lasak 28.60 28.60 28.60

 Invividu - Pakej Emas

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 44.90 56.55 72.80
6-10 61.60 78.80 102.90
11-18 91.55 109.70 156.75
19-30 105.30 137.10 181.55
Tahunan 275.80 333.45 395.55
Aktiviti lasak 65.75 65.75 65.75

Invividu - Pakej Platinum

Area Area 2 Area 3 Area 4
1-5 56.15 71.55 93.10
6-10 78.25 101.00 132.90
11-18 117.85 153.75 204.10
19-30 136.05 178.10 236.90
Tahunan 361.55 437.80 519.95
Aktiviti lasak 102.90 102.90 102.90

Info Umur kelayakan Pakej Individu:- 

 • Individu:  (18-70th)

Invividu & Pasangan - Pakej Perak

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 50.90 64.50 83.60
6-10 70.45 90.60 118.85
11-18 105.50 137.35 181.90
19-30 121.65 158.85 210.95
Tahunan 312.40 388.90 461.65
Aktiviti lasak 45.50 45.50 45.50

 Invididu & Pasangan - Pakej Emas

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 76.65 98.85 130.00
6-10 108.60 141.45 187.45
11-18 165.70 217.60 290.30
19-30 192.05 252.70 337.65
Tahunan 517.70 627.80 746.40
Aktiviti lasak 116.50 116.50 116.50

Invididu & Pasangan - Pakej Platinum

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 98.15 127.55 168.70
6-10 140.40 183.85 244.70
11-18 215.95 284.60 380.70
19-30 250.80 331.05 443.40
Tahunan 681.50 827.10 984.00
Aktiviti lasak 187.45 187.45 187.45

Info Umur kelayakan Pakej Individu & Pasangan:- 

 • Individu+Pasangan: (18-70th)

Keluarga - Pakej Perak

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 62.55 80.10 104.60
6-10 85.30 110.45 145.60
11-18 129.50 169.35 225.10
19-30 160.20 210.25 280.35
Tahunan 397.90 482.00 572.65
Aktiviti lasak 56.45 56.45 56.45

Keluarga - Pakej Emas

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 97.30 126.40 167.10
6-10 135.10 176.80 235.20
11-18 108.50 274.65 367.30
19-30 259.45 342.60 459.00
Tahunan 654.25 793.95 944.50
Aktiviti lasak 149.35 149.35 149.35

Keluarga - Pakej Platinum

Area Area 2 Area 3 Area 4
1-5 126.30 165.04 219.35
6-10 176.65 232.25 310.00
11-18 274.45 362.65 486.05
19-30 342.35 453.15 608.25
Tahunan 568.35 1054.50 1255.05
Aktiviti lasak 242.30 242.30 242.30

Info Umur kelayakan Pakej Keluarga:- 

 • Keluarga: Ibu-bapa (18-70th), Anak (45 hari - 18 tahun)

Warga Emas - Pakej Perak

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 79.60 102.80 135.20
6-10 112.90 147.20 195.20
11-18 172.50 226.70 302.50
19-30 200.00 263.30 352.00
Tahunan 539.80 654.70 778.50
Aktiviti lasak Tak Cover Tak Cover Tak Cover

Warga Emas - Pakej Emas

Hari Area 2 Area 3 Area 4
1-5 123.40 161.20 214.20
6-10 177.70 233.70 311.90
11-18 275.00 363.30 486.90
19-30 319.80 423.00 567.60
Tahunan 873.90 1061.20 1263.00
Aktiviti lasak Tak Cover Tak Cover Tak Cover

Warga Emas - Pakej Platinum

Area Area 2 Area 3 Area 4
1-5 160.00 210.00 280.00
6-10 231.90 305.80 400.40
11-18 360.40 477.30 640.80
19-30 419.70 556.30 747.50
Tahunan 1152.60 1400.40 1667.30
Aktiviti lasak Tak Cover Tak Cover Tak Cover

Info Umur kelayakan Pakej Warga Emas:- 

 • Warga emas: (71-80th)

Apa dokumen yang diperlukan untuk ambil polisi ini?

 1. Nama Penuh semua peserta
 2. No kad Pengenalan semua peserta
 3. No Tel peserta
 4. Alamat Peserta
 5. Lokasi Lawatan
 6. Tarikh Lawatan

WhatApp

untuk sebutharga / pertanyaan

Baca polisi secara terperinci

Download Borang Senarai Nama Peserta