Skip to main content

Bike Warrior - Allianz

Dengan polisi Bike Warrior, anda akan menerima faedah-faedah seperti berikut. Jika anda mempunyai polisi motosikal daripada syarikat insuran lain, anda masih boleh mengambil Bike Warrior dengan Allianz.

Bike Warrior
Program Bantuan Motosikal
Khidmat Tunda Kecemasan 24 Jam Sehingga 600km (dua hala)
Pembaikan Kerosakan Kecil Di Tepi Jalan Maksimum 2 jam setiap kejadian
Bantuan Teksi Sehingga RM 60
Bantuan Kereta Sewa Sehingga RM 400
Bantuan Penginapan Hotel Sehingga RM 400
Bantuan Antarabangsa (Singapura & Thailand) Ada
Bantuan Evakuasi Kecemasan Ada
Rujukan Pusat Servis Ada
Penghantaran Mesej Kecemasan Ada
Faedah Kemalangan Diri
Kematian sebab kemalangan / Hilang Upaya Kekal 20,000
Faedah Belanja Perubatan Sehingga 2,000
Faedah Perkabungan / Wang Ehsan 500
Faedah Pampasan Berganda Dua kali ganda Jumlah Pokok Yang Diinsuranskan
Faedah Pembedahan Pembetulan Kosmetik Sehingga 1,000
Faedah Pendapatan Hospital  (sehingga 60 hari) 50 sehari
Faedah Tambahan
Perlindungan Belas Kasihan 10% daripada Jumlah Yang Diinsuranskan (maksimum RM3,000)
Perlindungan Banjir 1,500

Semua feadah-feadah di atas hanya dengan premium RM158.40 setahun (termasuk RM10 untuk duty setem)

WhatsApp untuk pertanyaan